6 1 5 - 8 0 0 - 7 6 1 6

AKG RMU40 mini PRO

AKG RMU40 mini PRO

$35.00 USD

Rack mount kit for WMS40 mini, WMS40 mini2

AKG RMU40 MINI PRO

RACK MOUNT KIT

AKG RMU40 mini PRO Rack mount unit for WMS40 Mini and WMS40 Mini2.
AKG RMU40 mini PRO